RNDr. Jana Slováková

RNDr.Jana SlovákováRNDr. Jana Slováková, vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor environmentálna geochémia. Okrem ochrany prírody ju baví najmä práca s deťmi. Bohaté skúsenosti má s opatrovaním detí predškolského veku. Svoj pozitívny vzťah k angličtine, organizačné schopnosti a kreativitu uplatňuje pri práci s deťmi.

smelodosveta@smelodosveta.com