Show and Tell 1: Ukončenie UNIT 2

UNIT 2: What´s this?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

book (kniha), bag (taška), pencil (ceruzka), crayon (voskovka), doll (bábika), ball (lopta), boat (loď), teddy bear (plyšový macík), bees (včely), door (dvere), old (starý), new (nový)

VETNÉ ŠTRUKTÚRY:

What´s this? (Čo je toto?)

It´s a crayon. (To je voskovka)

Find a boat. (Nájdi loď)

It´s new/old. (Je to nové/staré.)

This is my cat. (Toto je moja mačička)

PIESEŇ:  In the toy box