SHOW AND TELL: UNIT 2

WHAT CAN YOU DO IN THE PARK? – ČO VIEME ROBIŤ V PARKU?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

  • climb (liezť), catch (chytať), build (stavať), walk (chodiť), kick (kopnúť), run (utekať), skip (poskakovať), spin (točiť sa -okolo vlastnej osi), jump (skákať), swim (plávať), fly (lietať), quickly (rýchlo), slowly (pomaly), loudly (nahlas), quietly (potichu),
  • triangle (trojuholník), square (štvorec), circle (kruh), rectangle (obdĺžnik), sandbox (pieskovisko),

SLOVNÉ ŠTRUKTÚRY:

  • I can (run). – Ja viem/dokážem utekať. , I can´ t  (build). -Ja neviem/nedokážem stavať., Can you (climb)? – Vieš/dokážeš liezť?, Yes, I can / No, I can´t – Áno, viem . / Nie, neviem, Can he/she (kick)? – Vie/dokáže on/ona kopnúť?, Yes, he can. / No, he can´t – Áno, vie. / Nie, nevie.,
  • Line  up. -Zoraďte sa do radu., Wait your turn. -Počkaj, kým prídeš na radu., Do you see ( a red triangle) ? -Vidíš červený trojuholník?, How many (circles) do you see ? -Koľko (kruhov) vidíš ? (počítateľné predmety).

PIESNE:

Unit 2 songs

 

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

  • Zahrajte sa s deťmi ACTION GAME: striedavo si dávajte pokyny. Napr. poviete: Jump. – dieťa skáče. Potom Vám dieťa zadá pokyn…..Môžete pridať aj príslovky, napr. Jump slowly.
  • Precvičujte väzbu: Can you…? na rôznych činnostiach.
  • Hľadajte geometrické tvary doma, na ihrisku…. Spájajte tvar s farbou a číslom. Napr. two blue rectanges ( v množnom čísle použivame na konci podst. mena –s)
  • Pracovny list v prilohe