ŠKÔLKA SEVERÁČIK

Škôlka Severáčik je novopostavená materská škôlka v Pezinku, nachádzajúca sa v mestskej časti Sever. Má otvorené pre všetky deti od 2 do 6 rokov. Vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Priestory škôlky boli od začiatku koncipované tak, aby spĺňali nie len náročné legislatívne, stavebné či akreditačné požiadavky, ale aj špecifické požiadavku rodičov a detí. V škôlke bezbariérový prístup s pohodlným parkovaním.

Výučba anglického jazyka prebieha pod vedením samostatnej lektorky.

Deti sa učia v metodike: Playtime .

Viac sa dozviete na: http://severacik.sk