Služby

Občianske združenie SMELO DO SVETA!, o.z. podporuje tiež aktivity na miestnej, celoštátnej i cezhraničnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej úrovni pre deti predškolského  a mladšieho školského veku. Združenie pomáha pedagógom a rodičovskej verejnosti rozvíjať také výchovné a metodické postupy, ktoré motivujú deti k učeniu cudzích jazykov z vnútorného záujmu a nie z povinnosti či strachu, založené na princípe humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie a ochrany práv detí v zmysle Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Združenie taktiež prispieva:

[rev_slider slider6]