U3 PLAYTIME A: LET’S PLAY!

SLOVNÁ ZÁSOBA.

  •  jump. – skákať, slide – šmýkať sa, run – utekať, climb – šplhať sa, vyliezť, clap-tlieskať, Let s (play). up – hore, down – dole, round and round – dokolečka dokola
  • Let’s (play)- Poďme sa hrať (play zamieňame napr. jump), I can (jump). – Ja viem (dokážem) skákať. Can you (run)? Yes./ No. – Vieš behať? Áno. / Nie., I can help you. – Ja ti viem pomôcť., That´s better. – Je to lepšie.
  • Twig’s picture dictionary > Level A Unit 3

DVD STORY: