U4 PLYTIME STARTER:

SLOVNÁ ZÁSOBA.

  • car – auto, teddy – plyšový medvedík, scooter – kolobežka, book – kniha, sand – piesok, circle – kruh
  • I like the red car best. – Najradšej mám červené autíčko.
  • Where´s (the red car)? – Kde je (červené autíčko)?,
  • Here´s (the red car).- Tu je červené autíčko.
  • Lot s of toys. – Veľa hračiek.; Look! – Pozri!
  • Twig’s picture dictionary > Starter Unit 4

DVD STORY: