Unit 2: Look out, Rocket!

SLOVNÁ ZÁSOBA:

  • Základná : head (hlava), arms (paže), body (telo), hands (ruky), legs (nohy), feet (šlapy na nohách)
  • Frázy z príbehu: Look out! (Dávaj pozor!), Crash! (Tresk!), I’m sorry. (Je mi to ľúto.), We can help you. (My ti pomôžeme.), The robot looks funny. (Robot vyzerá smiešne.), Click! Click! (Cvak! Cvak!), Let’s see. (Pozrime sa), Hurray! (Hurá!)
  • Twig’s picture dictionary > Level B Unit 2

PIESNE:

  • Frázy z piesne: Clap your hands! (Zatlieskaj rukami!), Stamp your feet! (Zadup nohami!), Nod your head! (Prikývni hlavou!), Wave your arms! (Zamávaj pažami!), Shake your legs! (Zatras s nohami!), Move your body! (Hýb svojiím telom!)
  • Story song: Swing swing. listen to mp3 | download lyrics in PDF
  • Vocabulary song: Move your body listen to mp3 | download lyrics in PDF |

HRY:

UNIT 2: „LOOK OUT, ROCKET!“

[rev_slider slider18]

Cross-curricullum lessons (prepojene angličtiny s bežným životom):

  • Let s make a robot! (Spravme si robota.), Boxes (krabice), square (štvorec), triangel (trojuholník), circle (kruh), rectangle (obdĺžnik), star (hviezda), We need… (Potrebujeme…), Draw (Nakresli), Cut (Strihaj./Vystrihni), Stick (Nalep)

Slovnú zásobu používame v reálnych situáciách, exerimentujeme, hľadáme riešenia.

Tu je zopár fotiek z našich hodín:

[rev_slider slider28]

 

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

  • Využite slovnú zásobu FARBY –  a nakreslite zábavne spolu PRÍŠERU – MONSTER: napr.  Draw (nakresli)  a big red head and 4 little blue arms….., potom si MONSTER opíšte. It´s got (Má) a big red head…
  • Zahrajte sa na „spy“ – špiónov a hľadajte geometrické tvary v priestore: triangel, square, rectangle, star, circle. Nabádajte deti, aby tvorili celé vety. Napr. It´s a yellow circle.
  • Vytvárajte si postavičku z geometrických tvarov – precvičíte aj časti tela aj geometrické tvary