Unit 3: It’s too noisy!

SLOVNÁ ZÁSOBA.

  • musical instrument – hudobný nástroj, drum – bubon, guitar – gitara, piano – klavír, shaker – „šejker“, triangle – triangel, trumpet – trúbka
  • shake – triasť, Shake the shaker., bang – búchať, Bang the drum., play – hrať, Play the piano., sing – spievať, Sing a song.
  • I can play the (triangle) – Viem/dokážem hrať na (triangli), Play the (trumpet) – Zahraj na trúbke., noisy – nahlas, hlučný, It´s too noisy. – Je to príliš nahlas.
  • Twig’s picture dictionary > Level B Unit 3

PIESNE:

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

STORY 3: IT’S TOO NOISY!

[rev_slider slider37]