Unit 3: Let’s play!

 

SLOVNÁ ZÁSOBA.

  •  jump. – skákať, slide – šmýkať sa, run – utekať, climb – šplhať sa, vyliezť, clap-tlieskať, Let s (play). up – hore, down – dole, round and round – dokolečka dokola
  • Let’s (play)- Poďme sa hrať (play zamieňame napr. jump), I can (jump). – Ja viem (dokážem) skákať. Can you (run)? Yes./ No. – Vieš behať? Áno. / Nie., I can help you. – Ja ti viem pomôcť., That´s better. – Je to lepšie.
  • Twig’s picture dictionary > Level A Unit 3

PIESNE:

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

  • Pri prescvičovaní slovnej zásoby z tejto lekcie je veľmi dôležité aj spojenie frázy/slova s fyzickou aktivitou, ktorú fráza/slovo predstavuje.
  • Zahrajte sa s deťmi ACTION GAME: striedavo si dávajte pokyny. Napr. poviete: Jump. – dieťa skáče. Potom Vám dieťa zadá pokyn…..Môžete zmeniť na pokyn Let´s (jump), kde skáčete obidvaja.
  • Precvičujte väzbu: Can you…? na rôznych činnostiach.
  • ONLINE GAMES: Rocket’s games > Level A Unit 3 Menu

STORY 3: LET’S PLAY!

[rev_slider slide36]