Unit 3: Who makes you happy?

 

Vocabulary:

happy-šťastný, sad-smutný, tired-unavený, lively-živý/temperamentný, hungry-hladný, thirsty-smädný, thirsty-smädný, grandma-babka, grandpa-dedko, surprise-prekvapenie, honey cake- medová torta, Happy birthday – Všetko najlepšie k narodeninám, tiger-tiger, penguin-tučniak, dolphin-delfín, egg-vajce

Structures:

How do you feel today? – Ako sa dnes cítiš?

I´m (tired) – Ja som unavený/á

He/She ´s (tired) – On/Ona je unavený/á.

We´re (hungry) – My sme (hladní).

(The mom) looks after (the baby) – Mama sa stará o bábätko.

I love my (mom). -Ľúbim svoju (mamu). She looks after me. – Stará sa o mňa.

Be careful. – Buď opatrný.

I´m really sorry. – Je mi to naozaj ľúto.

It´s alright. – To je v poriadku.

 

Song: I love my mom.