UNIT 4: Beep beep, choo choo!

SLOVNÁ ZÁSOBA.

 • toy – hračka, ball – lopta, car – auto, train – vlak, teddy – plyšový medvdík, doll – bábika, yo-yo – jo-jo, plane – lietadlo, boat – loď, big – veľký, small – malý, wheel – koleso
 • It´s too big/small. – Je to príliš veľké/malé.
 • Is it too small/big? – Je to príliš malé/veľké?
 • Beep beep. – Trúbenie na aute
 • Choo choo. – Chod parného vlaku (ššššš) J
 • Watch out! – Dávaj pozor!
 • I´ve got (a train).- Ja mám vláčik.
 • I´m ready. – Som pripravený/á.
 • Let´s go. – Poďme.
 • Twig’s picture dictionary > Level B Unit 4

Project: Transportation – doprava:

 • The car/ bus/ motorbike goes on the ROAD. – Auto/autobus/motorkachodiapoceste.
 • The boat goes on the WATER.  – Lod “chodí” povode.
 • The train goes on the TRACK.  – Vlakchodípokoľajnici
 • The plane flies in the AIR. – Lietadlolietavovzduchu

PIESNE:

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

 • ONLINE GAMES: Rocket’s games > Level B Unit 4 Menu
 • Pomenujte si v izbičke hračky, ktoré dieťa už vie po anglicky.
 • Transport game (dopravná hra) – dieťa bude napodobňovať jazdu na dopravnom prostriedku (car, train, plane, boat) a vy budete po anglicky hádať, potom sa vymeníte. Je určite lepšie keď rodič prvý háda.
 • Čitajte spolu príbeh na pracovnom liste, ktorý dieťa dostalo. Nakreslite si, alebo zahrajete potom spolu čo sa dialo.

STORY 4: Beep beep, choo choo!

[rev_slider slide48]