UNIT 4: LET’S DRESS UP

Dnes si zopakujeme, čo sme sa v UNIT 4 naučili:

ZASPIEVAME SI PIESNE S MELODY:

PREČÍTAME SI PRÍBEH:

 

ZOPAKUJEME SI SLOVÍČKA :

  • hat – kobúk, T-shirt – tričko, trousers – nohavice, dress- šaty, socks – ponožky, shoes –  topánky
  • pirate – pirát, crocodile – krokodíl, clown – klaun, fairy – víla, magic – kúzlo, magic wand – kúzelná palička
  • Let´s dress up. – Oblečme sa./Preoblečme sa (za niečo)
  • I´m a (pirate). – Ja som (pirát).
  • Look at me! – Pozri na mňa!
  • Put on  (a T-shirt). – Obleč si (tričko)
  • Something new – Niečo nové

ZAHRAJME SA:

  • Precvičovať slovnú zásobu z tejto lekcie si môžete pri reálnom obliekaní. Môžte sa zahrať, že dieťa Vám povie po anglicky čo si chce obliecť. Napr. a blue T-shirt, red trousers….
  • Výborne sa oblečenie precvičuje aj na papierových bábikách, teraz sú aj drevené, kde sa im dajú vymieňať časti oblečenia.