UNIT 4: SHOW AND TELL 1- WHAT CAN YOU FIND OUTSIDE?

VOCABULARY:

  • hill – kopec, flower – kvetina, tree – strom, lake – jazero, , slide – šmyklávka/ šmýkať sa, swing – húpačka/ húpať sa, high – vysoko, seed – semiačko, pot – kvetináč, water – voda, water the flowers – polievať kvety, in –v , on – na

STRUCTURES:

  • I see a (lake). – Vidím jazero.
  • I ´m big/small.  – Som veľký/malý.
  • Is it big/small? Yes./No. – Je to veľké/malé. Áno/nie.
  • It´s (small/ red…..). – Je to (malé/červené….)
  • It´s in/on (the pot/table) – Je to v/na (kvetináči/stole).

VALUES:

Look out! – Dávaj si pozor!

SONG: Let ´s play

Look at the slide!

It´s big

Let´s climb up the slide, slide, slide.

It ´s a fun ride, ride, ride.

Let´s climb up the slide, slide, slide.

Now let´s go down.

Weeeeeee!

 

Look at the swing!

It ´s small!

Let´s go on the swing, swing, swing.

We swing and sing, sing, sing.

Let´s go on the swing, swing, swing.

Now let ´s go high!

Weeeeeee!