UNIT 4- WHAT DO YOU RIDE?

VOCABULARY:

  • car – auto, bus – autobus, bike – bicykel, train – vlak, green – zelený, pink – ružový, purple – fialový, plane – lietadlo, balloon – balón, wheels – kolesá,
  • fast – rýchly, slow – pomalý, big – veľký, small – malý, the winner – víťaz, picture – obrázok

STRUCTURES:

  • What do you ride? – Na čom jazdíš?
  • Do you have a (bus)? – Máš autobus?, Yes. / No. – Áno./Nie.
  • What colour is it? – Akej je to farby?, It´s (green). – Je to zelené.
  • Let´s try a (plane) and a (train) – Vyskúšajme (lietadlo) a (vláčik).
  • The (train) is the winner. – Vláčik je víťazom.

VALUES:

  • Sit down and be quiet, please. – Sadnite si a buďte ticho prosím.
  • Ooops! Sorry. – Hop! Prepáč.

SONG:

Blue balloons

Blue balloons

Blue, blue, blue, blue, blue.

Blue balloons for me and you.

 

Green, green, green, green.

Green balloons for me and you.

 

Purple, purple, purple, purple.

Purple balloons for me and you.

 

Blue, pink, green and purple.

Blue, pink, green and purple.

Balloons, balloons for me and you.

And you and you and you….