UNIT 6: PLAYTIME A- SHUT THE GATE!

SLOVNÁ ZÁSOBA.

 • farm – farma, farmer – farmár, horse – kôň, sheep – ovca, hen – sliepka, duck – kačka, cow – krava, tractor – traktor, milk – mlieko, egg – vajce
 • Shut the gate! – Zatvor bránku
 • Open the gate! – Otvor bránku!
 • I like sheep. – Ja mám rada ovečky.
 • I like hens/cows/horses/ ducks – Mám rád sliepky/kravy/kone/kačky. Množné číslo
 • Look  over there! –  Pozri sa/ Pozrite sa tam!
 • Let´t s go. – Poďme
 • Wait for me. – Čakajte na mňa.
 • What´s that noise? – Čo to je za hluk?
 • Let´s put the animals back. – Dajme zvieratká naspäť
 • Cluck – Zvuk aký vydáva sliepka
 • Baa – Zvuk aký vydáva ovečka
 • Quack – Zvuk aký vydáva kačka
 • Moo – Zvuk aký vydáva kravička
 • Neigh – Zvuk aký vydáva koník

PIESNE:

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

 • Prečítajte spoločne si príbeh na zadnej strane pracovného listu. Povzbuďte dieťa aby čítalo s Vami. Napodobňuje zvuky zvierat, kričí na Rocket „ Shut the gate!“
 • Určite máte doma knižku so zvieratmi žijúcimi na farme, alebo aj hračky zvierat, pomenúvajte si ich po anglicky
 • Vytvorte z hračiek/nakreslite si farmu. Počítajte spolu zvieratká. Pýtajte sa: How many cows?….
 • Vytvorte si ohradu, určite kde bude bránka a dávajte zvieratká do ohrady
 • ONLINE GAMES:Playtime > Rocket’s games > Level A Unit 6 Menu

STORY 6: Shut the gate!

[rev_slider slide66]