PLAYTIME B: U6-OPAKOVANIE

SLOVNÁ ZÁSOBA.

 • Biscuits – sušienky, cheese – syr, juice – džús, nuts – orechy, sandwiches – obložené chlebíky, tomatoes – rajčiny, picnic – piknik, eat – jesť, butter – máslo/máslovať, lunch – obed.
 • I´m hungry – Som hladný.
 • I´m thirsty. – Som smädný.
 • I love nuts! – Milujem orechy!
 • Here you are.- Nech sa páči.
 • Watch out! – Dávaj pozor.
 • It´s time for a picnic. – Je čas na piknik.
 • Wash your hands!  – Umy si ruky!

PIESNE:

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

 • ONLINE GAMES: Rocket’s games > Level B Unit 6 Menu
 • Je čas piknikov, tak treba to využiť a čo sa dá, pomenúvať anglicky, ale prosím prirodzeným spôsobom. Napr si niečo vypítajte: Please, juice. Povzbuďte aj Vaše dieťa aby si niečo vypýtalo
 • Urobte si spoločne obložené chlebíky aj z ingrediencií, ktoré dieťa pozná po anglicky. Samozreme prirodzene pridávajte aj to čo dieťa nepozná
 • Pýtajte sa: Are you hungry/thirsty?
 • Zahrajte sa hru, že vašim signálom na jedlo alebo pitie bude anglická fráza I´m hungry!, I´m thirsty!

STORY 6: I love nuts.