UNIT 6: STARTER-GET READY!

SLOVNÁ ZÁSOBA.

  • daddy – tatinko/ocko, mummy – maminka, baby – bábätko, family – rodina, egg – vajce, spoon – lyžica, duck – kačka
  • Get ready! – Pripravený!
  • One, two, three, go! – Jeden, dva, tri, ideš! (pre štarte)
  • Run. – Utekaj
  • Don´t stop. – Nezastavuj!
  • It´s mummy/ daddy. – To je maminka/ocko.
  • It ´s me. – To som ja.

PIESNE:

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

  • Pomenúvajte si spoločne členov rodiny aj na zvieratkách.
  • Zahrajte sa na rôzne preteky. Odštartujte sa. Využite slovnú zásobu z minulej unit na pokyny, napr. Hop, hop, hop!, Najviac ich ale baví :Run with a spoon and egg. Je na Vás, aké vajíčka zvolíte ;) . Odporúčam napr. obaly z kinderka
  • Online games: Rocket’s games > Starter Unit 6 Menu

STORY 5: GET READY!

[rev_slider slide65]