MŠ SLÁDKOVIČOVA MODRA

Angličtina  v materskej škole v školskom roku 2016/2017:

  • 1.polrok 50 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 50 € (február-jún)

    Číslo účtu: 16510072/5200 OTP Banka

    IBAN: SK5252000000000016510072

Do popisu: meno dieťaťa a názov materskej školy