VZDELÁVANIE PRE UČITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL

Smelo do sveta!, o.z. ponúka Vzdelávanie pre učiteľov materských škôl a lektorov kurzov angličtiny pre deti predškolského veku.

V súčasnej dobe sa zvyšujú nároky rodičov na vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov v materských školách.

U nás Vám ponúkame možnosť vzdelávania priamo pre učiteľov materských škôl, učtitelia vedú kurz- krúžok anglického jazyka priamo vo svojej materskej škole.

V bežnej materskej škole prebiehajú počas školského roka kurzy, ktoré často vedú externí lektori. V materskej škole vďaka nášmu vzdelávaniu, môže učiť kurzy- krúžky anglického jazyka kmeňový zamestnanec, t.j. v  súčasnej dobe  z dvôvodov opatrení COVID 19 môže kurz- krúžok pokračovať bez prerušenia po celý školský rok a my  učiteľom- lektorom zabezpečujeme celoročnú starostlivosť.

Ponúkame:

 • metodiku výučby angličtiny predškolského veku,
 • zaškolenie priamo s deťmi v materskej škole,
 • materiály, metodika k výučbe v cene kurzu
 • certifikát o absolvovaní vzdelávania,
 • starostlivosť o učiteľov- lektorov aj po absolvovaní vzdelávania,
 • spoluprácu s materskou školou, v ktorej učíte.

CENA KURZU:

 • pre učiteľov materských škôl, ktoré uzavrú spoluprácu s naším OZ je vzdelávanie: ZDARMA
 • pre externých lektorov: 200€/ 10 hodín

Vzdelávanie vedú kvalifikovaní lektori v oblasti vzdelávania detí v predškolského veku.

Vzdelávanie je možné absolvovať:

 • prezenčne- priamo vo Vašej materskej škole,
 • prezenčne – v našich priestoroch,
 • on-line

KONTAKT:

tel: +421 911 580 749

mail: smelodosveta@smelodosveta.com