YOGA FOR KIDS

Cvičenie jógy s deťmi je úplne odlišné od jógy pre dospelých.

Vychádzame z toho, čo dané deti v danú chvíľu zvládnu s ohľadom nielen na fyzickú stránku, ale aj na schopnosť udržať pozornosť.
Cvičenie jógy by malo deťom prinášať predovšetkým radosť z pohybu a sebauvedomenie, až neskoršie sa zameriavame na správnosť prevedenia pozícii.

Naša YOGA FOR KIDS  je plná pesničiek a riekaniek a hier. Pozície, piesne, pokyny dávame v anglickom jazyku.

Jógu pre deti vedú  certifikované  lektorky.