ZŠ Šenkvice

Angličtina v  škole v školskom roku 2016/2017:

Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v ZŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 50 € (október-január + učebnica)- ÚROVEŇ STARTER (1.-2. ročník)
  • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica+ pracovný zošit)- ÚROVEŇ 1. (3-4-ročník)
  • 2. polrok 50 € (február-jún)- ÚROVEŇ STARTER aj ÚROVEŇ 1.

    číslo účtu: 16510128/5200 (OTP Banka)

  • IBAN: SK9252000000000016510128
  • do popisu: meno dieťaťa

 ZŠ ŠENKVICE – INCREDIBLE ENGLISH