ZŠ VINOSADY

Angličtina v  škole v školskom roku 2016/2017:

LEKTOR: Monika Vlašičová  (viac info na http://www.smelodosveta.com/?page_id=3614 )

_______________________________________________________________________________________________________________

ÚHRADU za 1. polrok (október-január + učebnica) Vás poprosíme uhradiť  do 15.10.2016 NA ÚČET:

  • číslo účtu:  17160027/5200 OTP Banka,
  • IBAN: SK2252000000000017160027,
  • SUMA: 1. a 2. ročník 50 Eur
  • SUMA: 3. a 4. ročník 60 Eur
  • Do poznámky uveďte MENO DIEŤAŤA A ZŠ VINOSADY

________________________________________________________________________________________________________________

 ZŠ VINOSADY – INCREDIBLE ENGLISH